Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Малинівська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04527678) був реорганізований і увійшов до складу Петрівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Малинівка
Петрівський район, Кіровоградська область

Звіт керівника про діяльність закладу

Малинівський дошкільний навчальний заклад

Малинівської сільської ради

 

 

 

ЗВІТ

керівника Малинівського дошкільного навчального закладу

про свою роботу перед педагогічним колективом та громадскістю

         с. Малинівка 2020 рік

 

   Малинівський ДНЗ   здійснює свою діяльність відповідно до закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Статуту, рішення сесії Малинівської сільської ради.

     Педагогічний колектив втілює в життя державну політику в галузі освіти, а саме відбувається реалізація завдань Базової програми «Дитина».

     Управління    Малинівським     ДНЗ        здійснюється           засновником Малинівською       сільською      радою,    відділом     освіти       Петрівської райдержадміністрації.

     Безпосередньо роботою ДНЗ керує завідувач  Притула Н.М.

В.о.завідувача Тимченко Ольга Геннадіївна

     Завідувач  забезпечує:

 • реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу, раду дошкільного закладу;
 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних органах, в установах і громадських організаціях;
 • у межах своєї компетенції видає накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;
 • приймає на роботу та звільняє працівників закладу.

     У чому полягає робота завідувача  ДНЗ

     У своїй  роботі  керують  такими   законодавчими  документами: Законами

України   «Про освіту»,   «Про дошкільну освіту»,     «Про охорону праці»,

«Кодексом законів про працю України» та ін.. Знання законодавства України

Про освіту, розуміння сучасних завдань реформувань дошкільної освіти –

найактуальніші  питання  діяльності  керівника  дошкільного  навчального

закладу.

     Свою діяльність направляю на створення умов для забезпечення права дитини  на  доступність  дошкільної  освіти.  У ДНЗ  створені  умови   для фізичного,психічного розвитку дітей, їх виховання та навчання. Створення колективу забезпечує передумови для реалізації ст. 7 Закону України «Про дошкільну освіту», де чітко зазначені завдання дошкільної освіти.

     У ДНЗ створені належні умови для продуктивної праці вихователів, збереження і зміцнення  фізичного,  психологічного і духовного  здоров’я  дитини, формування особистості розвитку її творчих здібностей, набуття нею соціального  досвіду,  виконання  вимог  Базового   компонента   дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, здійснення соціально – педагогічного патронату сім'ї.

     Дошкільний заклад працює за річним планом роботи в якому визначенні конкретні завдання та зміст, форми, засоби і методи досягнення перспектив.

     Виходячи з стану роботи за минулий навчальний рік основним завданням у 2019-2020 році було:

 • покращити роботу по національно – патріотичному вихованні в родині;
 • Удосконалення роботи щодо створення предметно – ігрового середовища та психологічного комфорту для перебування дітей у закладі;
 • Взаємодія суспільного та родинного виховання.

Відповідно була визначена проблема для поглибленого опрацювання:

«Формування патріотизму у дітей дошкільного віку у світогляді вимог програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

     Контроль за освітньо – виховним процесом в ДНЗ спрямований на виховання і навчання дітей і надання своєчасної допомоги педагогам.

     Використовую такі види контролю: тематичний, фронтальний, попереджувальний.

     Результати перевірок записую у діловому щоденнику аналізу освітньо – виховного процесу, оформляю наказом до ДНЗ, а висновки та пропозиції обговорюються на нарадах.

     Аналіз стану роботи педагогічного колективу щодо реалізації та засвоєння дітьми програмових вимог показав, що рівень знань, умінь та навичок вихованців в цілому – задовільний.

     Життєдіяльність дітей у закладі зумовлена і організовується згідно режимом дня групи старшого дошкільного віку, яким, зокрема, передбачено проведення з дітьми освітньо – виховної роботи, організація побутових процесів.

     Навчаючи дітей, вихователі О. Кущ,  О.Тимченко  звертали увагу на формування здібностей дітей, активізували їх увагу, розвивали спостережливість, інші необхідні якості.

     В навчальному процесі педагоги використовували нетрадиційні форми роботи, різні методи та прийоми навчання.

     Постійно проводиться робота по залученню дітей до відвідування дошкільного навчального закладу.

     Дошкільною освітою охоплено 80% дітей, що проживають на території Малинівської сільської ради.

          На сьогоднішній день функціонує одна різновікова група, яку відвідує 8 дітей.

     У дошкільний заклад приймаються діти віком від 2 до 6 років, для збільшення чисельності приймаються діти віком від 1 року.

     Протягом навчального року здійснюється контроль за станом харчування та медичним обслуговуванням. З медичної роботи складаються медико – профілактичні заходи погоджуються з фельдшером Малинівського ФАПу, ведеться необхідна документація.

     Організація харчування вихованців здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту»  (розділ IV, ст.35),  Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 01.06.2005р. №242/329  «Про затвердження Порядку харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах.

     У закладі встановлене триразове гаряче харчування. Для приготування їжі використовуються майже всі продукти натурального набору, визначених Міністерством охорони здоров'я  України спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. А саме: олія, масло, хліб, молоко, цукор, чай, сир твердий, сир кисломолочний, сік фруктовий, фрукти, м'ясо, риба морожена, картопля, овочі різні, солодощі, паста томатна, борошно, макаронні вироби, різноманітні крупи. Харчоблок у задовільному стані. В наявності є електрична плита, водонагрівач ( бойлер), 2 комплекти посуду 1 повсякденний, 1 «святковий», придбані нові роз даткові дошки, нові ножі, нові ополонники, велика ложка для роздачі ІІ страв, новий заварний чайник, терка для натирання овочів, проведена вода на харчоблок. Є холодильник для продуктів, що швидко псуються, продукти харчування зберігаються у кладовій у спеціальних ємностях.

     У ДНЗ ведеться документація відповідно вимог «Інструкції про ділову документацію».

     Створено номенклатуру справ, якою охопленні такі питання:

 • організаційні;
 • навчально – виховний процес;
 • кадри;
 • ОП та ТБ;
 • Фінансово – господарська діяльність;
 • Діловодство і архів, та вказані строки їх зберігання.

     Кадрами ДНЗ забезпечений повністю.

     Здійснюю прийом людей на роботу та звільнення, а також здійснюють прийом дітей до ДНЗ.

     На протязі 2019 – 2020 року було чимало зроблено по адміністративно – господарській роботі. Це підготовка приміщення до зими  вапнування стін приміщення зовні, поклейка шпалер фарбування полу ,  замінено система отоплення (нову батареї та труби).  Фарбування ігрового обладнання на майданчику, заготовка дрів, вугілля. Створено за допомогою батьків та працівників ДНЗ ігрове розвивальне середовище. Пофарбовано  дерев'яний паркан, металевий фарбується по необхідності.     Здійснюю контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку. За наслідками контролю видаються накази. Результати перевірок виконання Правил розглядаються на виробничих нарадах, п’ятихвилинках.

     З метою збереження життя і здоров'я дітей проводяться всі необхідні інструктажі.

     Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі ОП, яка базується на принципах:

 • пріоритету життя і здоров'я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.
 • Комплексного розв’язання питань планування, організації контролю, обліку та аналізу роботи з ОП та забезпечення соціального захисту працівників та вихованців.

     Результати перевірок виконання вимог з питань ОП, ТБ, пожежної безпеки розглядаються на виробничих нарадах, п’ятихвилинках.

     Таким чином контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у ДНЗ носить комплексний характер і вчасно реалізується адміністрацією ДНЗ.


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua