Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Малинівська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04527678) був реорганізований і увійшов до складу Петрівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Малинівка
Петрівський район, Кіровоградська область

Статут закладу дошкільної освіти

Погоджено:                                                                                                                                                                            Затверджено:

Наказ начальника                                                                                                                                                           Рішенням

відділу освіти                                                                                                                                                             Малинівської сільської ради

Петрівської районної                                                                                                                                                   від 15.02.2012 року

державної адміністрації                                                                                                                                              № 106

від 28 лютого 2012 року

№ 80

 

 

 

 

 

 

 

Статут

Малинівського дошкільного

навчального закладу

дитячий садок

загального розвитку

 

1. Загальні положення

1.1. Малинівський дошкільний навчальний заклад, дитячий садок загального розвитку є комунальною власністю Малинівської сільської ради. Дошкільний навчальний заклад створено на підставі рішення Малинівської сільської ради від 29 березня 2001 року, №6.

1.2.Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

28317,Кіровоградська область, Петрівський район, с.Малинівка,

 вул.Шевченка, 19.

1.3.Засновник дошкільного навчального закладу Малинівська сільська рада.

Засновник здійснює фінансування дошкільного навчального закладу, його матеріально - технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4.  Дошкільний навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі-Положення), іншими нормативно - правовими актами, власним Статутом.

1.5.  Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка (Реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства та бланки з власними реквізитами може мати за рішенням Малинівської сільської ради).

1.6.  Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7.  Діяльність дошкільного навчального закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і психологічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8.  Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.9.  Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-  реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

-  забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

-     дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної бази.

І.Ю.Взаємовідносини між дошкільним навчальним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2.      Комплектування дошкільного закладу

2.1     Заклад розрахований на ЗО місць.

2.2     Групи комплектуються за різновіковими ознаками.

2.3          У дошкільному навчальному закладі функціонує група загального розвитку,соціально-педагогічного патронату.

2.4     Дошкільний навчальний заклад має групу з денним режимом перебування дітей.

2.5     Наповнюваність груп дітьми становить: до 15 дітей.

2.6          Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

-             заяви від батьків або осіб, які їх замінюють;

-           медичної довідки про стан здоров’я дитини, з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; копії свідоцтва про народження дитини;

документів для встановлення батьківської плати;

2.7     За дитиною зберігається місце у дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санітарного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також літній період (75 днів).

2.8          Відрахування дітей з дошкільного навчального закладу може здійснюватись:

за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному навчальному закладі цього типу;

-       у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців;

2.9     Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів. Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

2.10     Соціально- педагогічний патронат здійснюється шляхом консультативної допомоги 1 раз в місяць.

3.      Режим роботи дошкільного закладу

3.1    Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 9 годин щодня.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

3.2     Щоденний графік роботи дошкільного навчального закладу: початок роботи о 8.00, закінчення роботи о 17.00 годині.

3.3     Щоденний графік роботи групи дошкільного навчального закладу: різновікова група з 8.00 до 17.00 години.

4.     Організація навчально - виховного процесу у дошкільному навчальному закладі

4.1  Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному навчальному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2   Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3   План роботи дошкільного навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного навчального закладу і погоджується з відділом освіти Петрівської районної державної адміністрації. План роботи закладу на оздоровчий період погоджується Петрівською санітарно - епідеміологічною службою.

4.4   У дошкільному навчальному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5   Навчально - виховний процес у дошкільному навчальному закладі здійснюється в межах Базового компонента дошкільної освіти в Україні за державною Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та іншими програмами розвитку дітей, які затверджені МОН молодь спорт України.

4.6        Дошкільний навчальний заклад організовує освітній процес за гуманітарним пріоритетним напрямком.

5.     Організація харчування дітей у дошкільному закладі

5.1  Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН молодьспорту з Мінфіном.

5.2   Забезпечення продуктами харчування проводиться за рахунок коштів сільського бюджету та батьківської плати з торгівельних організацій сертифікованими продуктами, відповідно до санітарно - гігієнічних правил і норм та іншими коштами незабороненими чинним законодавством.

5.3    У дошкільному навчальному закладі встановлено 3-х разове харчування.

5.4   Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного навчального закладу.

6.     Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

6.1        Медичне обслуговування дітей дошкільного навчального закладу здійснюється на безоплатній основі Петрівською центральною районною лікарнею, Малинівським ФАПом у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.2    Медичний персонал дошкільного навчального закладу здійснює:

- контроль за дотриманням санітарного законодавства у дошкільному навчальному закладі;

-      щорічно забезпечує безоплатний медичний огляд дітей, в тому числі медичний огляд перед профілактичними щепленнями згідно з календарем щеплень;

-      надає невідкладну медичну допомогу на до госпітальному етапі, організовує заходи для госпіталізації (у разі показань), та інформує про це батьків або осіб, які їх замінюють;

-      здійснює моніторинг і корекцію стану здоров’я дітей;

-      несе відповідальність за дотримання санітарно - гігієнічних норм, проведення лікувально - профілактичних заходів.

6.3    Дошкільний навчальний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально - профілактичних заходів.

6.4     До основних обов’язків медичних працівників дошкільного навчального закладу належать:

-моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово - психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

-організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних та лікувально - оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

-здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження

-      медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та проти епідеміологічного режиму;

-      проведення санітарно - просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють та працівників закладу.

7. Учасники навчально - виховного процесу

7.1    Учасниками навчально - виховного процесу у дошкільному навчальному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, медичні працівники, педагогічні працівники, помічники вихователів, батьки та особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи.

7.2     За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення:

-      грамота;

-      подяка;

-      матеріальна винагорода;

-      інші форми морального заохочення, встановлені МОНмолодьспорту України та матеріального заохочення, встановлені закладом освіти в межах коштів, передбачених на дані цілі.

7.3     Дитина має гарантоване державою право на:

-      безоплатну дошкільну освіту;

-      безоплатне медичне обслуговування;

-      безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

-захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації,що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

-     захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

-      здоровий спосіб життя;

-     дітям - сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, гарантовано право на збереження родинних стосунків, утримання в дошкільному навчальному закладі за рахунок держави, а також на захист їх особистих, майнових, житлових прав згідно із законодавством України.

7.4     Права батьків або осіб, які їх замінюють:

-     обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

-звертатися до відділу освіти Петрівської районної державної адміністрації, органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-брати участь у покращенні організації навально - виховного процесу та зміцненні матеріально - технічної бази закладу;

-      відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

-захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

-      інші права, що не суперечать законодавству України.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

-       виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

-       забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь - якою формою;

-       постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

-           поважати гідність дитини;

-       виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

-       своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі у встановленому порядку;

-       своєчасно повідомляти дошкільний навчальний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

7.5   На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме, освітньо - кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра, або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» - вищу або середню - спеціальну освіту), а також стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6   Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно -

правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7      Педагогічне навантаження на тиждень, що відповідає тарифній ставці, становить:

-      вихователя групи загального розвитку - ЗО годин;

-      практичного психолога                        - 40 годин;

-      музичного керівника                             - 24 години;

-      інструктора з фізкультури                    - ЗО годин.

7.8      Педагогічне навантаження педагогічних працівників обсягом менше тарифної ставки, встановлюється лише за письмовою згодою у порядку, передбаченому законодавством України.

7.9      Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.

7.10   Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших працівників дошкільного закладу здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно - правовими актами.

7.11   Педагогічні працівники мають право на додаткову оплачувану відпустку. Відпустка педагогічних працівників становить 42 календарних дні.

7.12     Тривалість відпустки помічників вихователів становить 28 календарних дні.

7.13     Педагогічні працівники підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого МОНмолодьспорту України.

7.14     Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу мають право:

-на вільний вибір педагогічно-доцільних форм, методів, і засобів роботи з дітьми;

-      брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

-      на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

-     проводити в установленому порядку науково - дослідницьку роботу, експериментальну, пошукову роботу;

-      вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

-      на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-об’єднуватися у профспілки, бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-      на захист професійної честі та власної гідності;

-      інші права, що не суперечать законодавству України.

7.15     Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу зобов’язані:

-виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

-забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь - яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також фізичного та психологічного насильства;

-брати участь у роботі педагогічних рад та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

-виконувати накази та розпорядження керівництва, інші доручення, що не суперечать законодавству України.

7.16   Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників дошкільного навчального закладу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу.

7.17   Працівники дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я вихованців згідно із законодавством.

7.18    Працівники дошкільного навчального закладу проходять періодичні безоплатні медичні огляди два рази на рік в установленому законодавством порядку в Петрівській центральній районній лікарні.

7.19   Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови коллективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8. Управління дошкільним закладом

8.1   Управління дошкільним закладом здійснюється Малинівською сільською радою.

8.2        Безпосереднє керівництво роботою дошкільного навчального закладу здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з. посади відділом освіти Петрівської районної державної адміністрації з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного навчального закладу:

-       відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

-       здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу;

-       діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

-       розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного навчального закладу; відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної бази закладу;

-           приймає та звільняє з роботи працівників дошкільного навчального закладу;

-       видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

-         контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

-        затверджує посадові інструкції працівників дошкільного навчального закладу;

-        подає на затвердження штатний розпис засновникові (власникові) із погодженням відділу освіти Петрівської райдержадміністрації;

-        забезпечує дотримання санітарно - гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

-        контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно - експериментальну роботу педагогів;

-        організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють; щороку звітує про навчально - виховну, методичну, економічну і фінансово - господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3 Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному навчальному закладі - педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітнього навчального закладу, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним навчальним закладом. Педагогічна рада закладу:

розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі та приймає відповідні рішення;

-        організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально - виховний процес досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

-        приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників;

-         затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

-        аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі;

-         визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім’єю;

-        розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад;

-        затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

-        робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу;

-         кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на рік.

8.4      Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються 2 рази на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного навчального закладу - 2/3. Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

-        обирають раду дошкільного навчального закладу, її членів і голову, встановлюють строк їх повноважень;

-        приймають Статут, зміни і доповнення до нього;

-        за поданням завідуючого і погодженням з профспілковим комітетом приймають правила внутрішнього трудового розпорядку;

-        заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного навчального закладу з питань статутної діяльності, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

-        розглядають питання навчально - виховної, методичної та фінансово - господарської діяльності дошкільного навчального закладу;

-        затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного навчального закладу.

8.5      У період між загальними зборами діє рада дошкільного навчального закладу:

-           кількість засідань ради визначається за потребою;

-           засідання ради дошкільного навчального закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь 2/3 її членів (працівники дошкільного навчального закладу, батьки, засновники, спонсори та інші);

рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально - технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчальної виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи педагогічної освіти батьків.

8.6    У дошкільному навчальному закладі може діяти піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного навчального закладу.

Піклувальна рада (у складі 7 осіб) створюється за рішенням загальних зборів. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного навчального закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який оберається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

-         співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному навчальному закладі;

-         сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно- відновлювальної,лікувально-оздоровчої бази дошкільного навчального закладу;

-         сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного навчального закладу;

-         сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально - виховного процесу;

-         організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного навчального закладу;

-         стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

-         всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним навчальним закладом;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

8.7 У дошкільному навчальному закладі діє батьківський комітет відповідно до Положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу:

-      кількісний склад батьківського комітету закладу, строк його повноважень визначається загальними зборами батьків або радою цього закладу. Із складу комітету обирається голова, його заступник та секретар;

-      легалізація (офіційне визнання) батьківського комітету є обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільному навчальному закладі після письмового повідомлення керівництва закладу (надання протоколу батьківських зборів) про їх заснування;

-      батьківський комітет звітує про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують заклад 1 раз на рік, на вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти батьківського комітету.

Основні завдання діяльності комітету є сприяння створення умов для:

-         збереження та зміцнення здоров’я дітей;

-         формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;

-         виховання у дітей елементарного природо доцільного світогляду, розвитку позитивного емоційно - ціннісного ставлення до довкілля

-         утвердження емоційно - ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

-         розвиток потреби реалізації творчих здібностей дітей;

-         всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадскістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

-         залучення батьківської громадськості до організації довкілля та оздоровлення дітей;

-         організації роботи з поширенням психолого - педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;

-         вирішення питань розвитку матеріально - технічної бази дошкільного навчального закладу та його благоустрою;

-         сприяння соціально - правовому захисту учасників навчально - виховного процесу.

9.      Майно дошкільного закладу

9.1.     Відповідно до рішення сесії Малинівської сільської ради від 10.06.2003 року №45/23 дошкільному навчальному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, комунікації, інвентар, обладнання, спортивний та ігрові майданчики.

9.2.     Рішенням Малинівської сільської ради від 10.06.2003 року №45/23 дошкільному навчальному закладу відводиться земельна ділянка площею 2257 м.кв.

9.3.     Дошкільний навчальний заклад не має службового житла.

10.     Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

10.1.    Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти:

-      сільського бюджету у розмірі передбаченого нормативами фінансування;

-      батьків або осіб, які їх замінюють;

-      інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2.              Штатні розписи дошкільного навчального закладу встановлюються відділом освіти Петрівської районної державної адміністрації на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів.

10.3Дошкільний навчальний заклад за погодженням із засновником має право:

-        придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

-      отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

-      здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.4.    Статистична звітність 85 - К про діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.5.    Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному навчальному закладі визначається законодавством, нормативно - правовими актами МОНмолодьспорту України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

10.6 За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через бухгалтерію Малинівської сільської ради.

11.Контроль за діяльністю дошкільного закладу

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу є державна атестація, що провидься один раз на десять років у порядку, встановленому МОНмолодьспорту України.

1.2.Контроль за дотриманням дошкільним навчальним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти Петрівської районної адміністрації.

11.3 Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально - виховним процесом встановлюється Малинівською сільською радою.

12.                    Порядок реорганізації і припинення діяльності

12.1 Діяльність дошкільного навчального закладу може бути припинена шляхом:

-         його реорганізації або ліквідації;

-         в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

12.2 Реорганізація і ліквідація дошкільного навчального закладу здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

12.3 Рішення про реорганізацію або ліквідацію дошкільного навчального закладу приймає засновник.

12.4 Реорганізація або ліквідація дошкільного навчального закладу допускається лише за згодою територіальної громади села (рішенням 2/3 членів) або на підставі результатів місцевого референдуму. У випадку реорганізації всі права та обов’язки переходять до його правонаступників.

12.5 Засновник дошкільного навчального закладу не має права без під ставно ліквідувати його, зменшити в ньому площу території, кількість груп, а також здавати в оренду приміщення (будівлі).

12.6 Реорганізація дошкільного навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

12.7 Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

12.8 3 часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним навчальним закладом

12.9 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, виявляє кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і подає його органу, що її призначив.

12.10                    Кошти та інше майно в разі його ліквідації використовуються для виконання статутних завдань. У випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в дохід органу місцевого самоврядування або держави.

12.11   Вивільнені приміщення дошкільного навчального закладу використовуються виключно для роботи з дітьми.

13.    Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

Зміни та доповнення до Статуту приймаються рішенням Малинівської сільської ради з дотрима


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua